BODA Designboliger - Hus og hytter med fokus på høy kvalitet i alle ledd.

Her kan du bestille gratis våre hus- og hyttekataloger.

Gaia3 Perspektiv
Operacrop
Athene1

Kontakt oss

Ta kontakt så gjør vi husdrømmen til virkelighet

VEIEN MOT ET HJEM

Planlegging

Planlegging av deres nye hjem starter med tomten. Har du ønske om å vite hvilke tomter vi har i vår portefølge, tar du kontakt med oss enten pr. telefon eller e-post til post@boda.no.

Tomt

Har du allerede ervervet tomten, vil vi gjerne bli med deg/dere på kostnadsfri tomtebefaring, for å gi råd og veiledning om hvordan dere best kan utnytte denne og gi råd om planlegging videre. Send oss GNR/BNR og vi tar en vurdering av potensiale, beliggenhet og en vurdering opp mot reguleringsplanen for området. Vi sjekker status for all infrastruktur, vann, avløp, strøm og bredbånd. Når dette er utført, vil du kunne velge hustype, som kan passe eller tilpasses tomten.

Tilpass

Våre hus-serier er laget med fokus på kvalitet og design og våre den enkelte husmodell kan tilpasses dine ønsker og behov.

Leveransen

Du kan selv bestemme hvilken leveranse dere ønsker fra oss. Alt fra levering av byggesett til nøkkelen i døren. Du kan selv gjøre en viss grad av egeninnsats og eller la andre utføre deler av entreprisene dersom dette er ønskelig. Hvis det er stor avstand mellom vår nærmeste forhandler og byggeplassen, vil det være nærliggende for oss å begrense våre leveranser til å lever byggesett, tegninger og rammesøknad for deres bolig.

Byggesøknad

Når tegninger og budsjett og finansieringen er i orden, er tiden inne for å sende nabovarsler og søke kommunen om løyve til å starte bygging. Dette arbeidet er inkludert i våre tilbud til dere og håndteres i sin helhet av oss. Vi har lang erfaring fra utallige kommuner, og papirarbeidet med søknader kan du trygt overlate til oss. Vi og våre arkitekter har nødvendig kompetanse og godkjenning som ansvarlig søker og prosjekterende for prosjektet. Når byggesøknaden er godkjent, går vi gjennom hele prosjektet med tanke på å sikre riktige materialer til boligen etter deres ønsker. Vi gjennomgår da en kvalitetskontroll sammen med vår byggeleder slik at han kan lose dere trygt gjennom hele prosessen frem til ettårsbefaringen etter at dere har flyttet inn og tatt boligen i bruk. Alle endringer blir avklart før vi starter og sikrer at boligen blir lever «som beskrevet på første forsøk».

Prosessen

Har dere spørsmål til de ulike fasene i byggetiden eller spørsmål som veien til deres ferdige hus og eiendom, gleder vi oss til å høre fra dere. Vi liker å gi svar.

Bli forhandler

Klikk på knappen for å få vite mer om ordningen